Andrzej Fortuna mediatorJeżeli poszukują Państwo pomocy specjalisty, jakim jest mediator w Gdańsku, to zachęcamy do zapoznania się z osobą Andrzeja Fortuny. Mediacje to najbardziej komfortowy, dla wszystkich stron, sposób rozwiązywania konfliktów. Wybór mediatora zawsze zależy od stron, dlatego warto wcześniej zapoznać się z jego zadaniami oraz rolą podczas mediacji. Wybór odpowiedniego profesjonalisty znacznie ułatwi cały proces. Dlatego dobrze zdecydować się na mediatora z wieloletnim doświadczeniem, popartym wiedzą oraz kompetencjami. Takim mediatorem jest Andrzej Fortuna.

Kim jest Andrzej Fortuna? Mediator z Gdańska

Szukasz profesjonalnego i wiarygodnego mediatora w Gdańsku? Andrzej Fortuna to mediator o dużym doświadczeniu i wiedzy. Jest od 15 lat radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku (nr wpisu Gd-1539). Jako mediator wpisany jest na listę mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku oraz na listę mediatorów Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji z siedzibą w Gdańsku. Ponadto Andrzej Fortuna jest mediatorem stałym wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Posiada doświadczenie w pozasądowym rozwiązywaniu sporów – jest dodatkowo wpisany na listę Sądu Arbitrażowego działającego przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa w Warszawie. Jest także członkiem Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Pomorskim oraz Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Wszystko to jest dowodem wiarygodności, doświadczenia oraz profesjonalizmu jako mediatora.

Specjalizacje – Andrzej Fortuna, mediator Gdańsk

Andrzej Fortuna to mediator, który specjalizuje się przede wszystkim w mediacjach w sprawach cywilnych i gospodarczych. Specjalizuje się w takich zagadnieniach takich, jak: prawo handlowe,  prawo zamówień publicznych, prawo medyczne, farmaceutyczne, prawo energetyczne, windykacja należności, czy szeroko pojmowane prawo cywilne, prawo nieruchomości, sprawy majątkowe.

Szukasz mediatora w Gdańsku? Wybierz najlepszego specjalistę

To nie bez znaczenia, na jakiego mediatora się zdecydujesz. Pamiętaj, że masz możliwość wyboru mediatora i warto z niej skorzystać mądrze. Wybierając Andrzeja Fortunę, masz pewność, że Twoje mediacje zostaną poprowadzone komfortowo i z korzyścią dla wszystkich stron. Gwarancją zadowolenia jest ogromne doświadczenie i wiedza.

Dlaczego warto zdecydować się na pomoc mediatora?

 • Skorzystanie z pomocy mediatora ma bardzo wiele zalet. Mediator pomaga w polubownym dotarciu do kompromisu i w osiągnięciu porozumienia. W sytuacji konfliktu służy swoją neutralnością, pomagając w korzystnym dla obu stron załatwieniu sprawy. Dzięki temu żadne rozwiązania nie są nam narzucane, a są określane przez nas samych podczas mediacji.
 • Korzystanie z pomocy mediatora pomaga też w zachowaniu dobrego wizerunku. Sprawa załatwiana jest w atmosferze poufności i żadne informacje, które padają podczas spotkań, nie mogą zostać upublicznione. W ten sposób można uchronić swoją prywatność, dobre imię oraz pozytywny wizerunek firmy.
 • Spotkania z mediatorem są też o wiele mniej stresujące niż w przypadku rozpraw sądowych. Tutaj miejsce i czas spotkań, a także ich ilość, określane są przez strony. Odbywają się w znacznie bardziej komfortowej atmosferze – mają formę rozmowy.

Kim jest mediator?

Mediator to osoba, która ma za zadanie pomóc w porozumiewaniu się pomiędzy stronami oraz w stworzeniu ugody, która będzie odpowiadać wszystkim uczestnikom. Mediator nie rozstrzyga sporów, zawsze zachowuje neutralność i bezstronność. Nie faworyzuje żadnej ze stron ani żadnego z rozwiązań, nie wyraża też żadnych opinii.

Mediatorem może zostać osoba fizyczna, która ma zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych. Natomiast nie może nim być sędzia, chyba że jest to sędzia w stanie spoczynku.

Sądy okręgowe prowadzą listy stałych mediatorów, na które mogą być wpisani mediatorzy po 26 roku życia, nie karani, a także odznaczający się odpowiednią wiedzą. Takie listy prowadzą też ośrodki mediacyjne.

Zalety mediacji:

 • po przebytych mediacjach nie trzeba już zeznawać przed sądem,
 • koszt mediacji jest niższy niż całkowity koszt postępowania sądowego,
 • mediacje są szybszym sposobem na rozwiązanie konfliktu, mediacje trwają tylko ile strony potrzebują na nie czasu, w przypadku postępowania sądowego – należy czekać na wyznaczone przez sąd daty,
 • wysoka efektywność działania – aż 70 – 80% z nich kończy się dojściem do obopólnej zgody,
 • większy komfort, spokojne i przyjemne warunki,
 • obie strony konfliktu mają moc decydowania o większości spraw,
 • mediator jest całkowicie bezstronny, tylko moderuje rozmowę, nie osądza,
 • postępowanie ma charakter poufny,
 • nie wymaga zbyt wielu formalności,
 • zawarte porozumienie zawsze zatwierdzane jest dodatkowo przez sąd i dzięki temu nabiera mocy prawnej.

Jeżeli interesują Państwa mediacje w Gdańsku, zachęcamy do skorzystania z usług specjalisty, który poprowadzi mediacje profesjonalnie, fachowo i komfortowo. Andrzej Fortuna to mediator, który odznacza się wieloletnim doświadczeniem i odpowiednią wiedzą. Dlaczego warto zdecydować się na mediacje? Mediacje pozwolą na wypracowanie najbardziej korzystnego kompromisu, bez zbędnego stresu.

Zadzwoń i umów mediacje w Gdańsku: 587 432 175