Mediacje gospodarcze to alternatywa dla postępowania sądowego, stanowiąc komfortowe rozwiązanie dla wszystkich stron. Pozwalają na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy, stresu oraz zachowanie pozytywnego wizerunku w branży. Mediacje gospodarcze to szereg korzyści dla Ciebie i Twojej firmy.

Mediacje gospodarcze: w jakich przypadkach?

Mediacje gospodarcze wykorzystuje się w sporach między podmiotami gospodarczymi które na pewnym etapie współpracy nie mogę dość do porozumienia co do swoich praw i obowiązków w ramach łączących ich umów. Mediacja gospodarcza może stanowić sposób na rozwiązywanie sporów między właścicielami firm, przedsiębiorstwami, a także kadrą zarządzającą. Mogą z nich skorzystać duże korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa. Do takich mediacji można kierować każdy spór, w przypadku którego istnieje możliwość zawarcia ugody.

Mediacja gospodarcza może być stosowana w takich przypadkach, jak:

 • spory dotyczące niewywiązania się z warunków umowy jednej ze stron,
 • spory o zapłatę,
 • spory dotyczące interpretacji zapisów umowy,
 • spory dotyczące podziału firmy,
 • spory kadry zarządzającej,
 • nieetyczne działanie konkurencji,
 • nieterminowa spłata należności,
 • przejecie przedsiębiorstwa,
 • spory dotyczące kwestionowania realizacji umowy,
 • spory dotyczące praw autorskich,
 • spory budowlane.

Mediacje gospodarcze. Jakie są zalety takiego rozwiązania?

Mediacje gospodarcze to najlepszy sposób na rozwiązywanie konfliktów dla wszystkich stron. Po pierwsze trwają o wiele krócej niż postępowanie sądowe. Szybkie otrzymanie zapłaty oraz rozwiązanie kwestii finansowych niejednokrotnie wiąże się z kondycja firmy. Ciągnące się spory mogą np. prowadzić do zamrożenia aktywów, czy konieczności wstrzymania się z inwestycjami. W przypadku mediacji gospodarczych, sprawy są rozwiązywane najczęściej w ciągu kilkunastu dni.

Ogromną zaletą mediacji gospodarczych jest ich poufność. Żadne informacje, które pozyskuje się podczas mediacji, nie mogą zostać ujawnione ani przez strony, ani przez mediatora. Co więcej, mediator nie może zeznawać przed sądem co do informacji pozyskanych podczas mediacji. To niezwykle istotne, ponieważ taka dyskrecja pozwala na utrzymanie dobrego imienia oraz zaufania w oczach ewentualnych kontrahentów oraz wspólników. Informacja o istniejących nieporozumieniach może być negatywnym sygnałem także dla konkurencji, która mogłaby próbować przejąć kontrahenta.

Mediacje są całkowicie dobrowolne. Oznacza to, że przystąpienie do nich nie jest obowiązkowe, a co więcej – w każdym momencie możemy się wycofać. Przez cały czas mamy kontrolę nad tym, jakie rozwiązanie zostanie wypracowane. Nie jest ono przez nikogo narzucane, także przez mediatora, który moderuje przebieg mediacji oraz czuwa nad tym, aby postanowienia zostały spisane w zgodzie z obowiązującym prawem. Oznacza to, że to my decydujemy bezpośrednio o tym, jaki będzie efekt mediacji.

Mediacje gospodarcze to wreszcie także komfort zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Miejsce i czas spotkań nie są narzucane, a ustalane przez strony, więc nie ma obawy, że będą kolidować z naszymi obowiązkami. Ponadto są o wiele mniej stresujące niż rozprawa. Pozwalają na rozwiązanie konfliktu bez jego eskalacji, co w relacjach biznesowych jest niezwykle istotne.

Jak wyglądają mediacje gospodarcze?

Mediacje gospodarcze wymagają zgody obu stron. Same wybierają miejsce, czas spotkań oraz mediatora. Wyjątkiem są sytuacje, gdy sąd kieruje na mediacje – wówczas może on wskazać mediatora z listy stałych mediatorów.

Mediacja w sprawach gospodarczych trwa najczęściej kilkanaście dni. Nie powinna zajmować dłużej niż 3 miesiące. Strony mogą już na początku ustalić maksymalny czas trwania mediacji. Wyjątkiem są sytuacje, gdy wydłużenie czasu mediacji może wpłynąć na pozytywne rozwiązanie sporu. Rezultatem mediacji jest spisanie ugody, która może, ale nie musi, zostać zatwierdzona przez sąd (jeżeli tak zadecydują strony).

Koszty mediacji w sprawach gospodarczych. Od czego zależą?

Koszty mediacji w sprawach gospodarczych są zależne od kilku zmiennych. Ustala się je na pierwszym spotkaniu, w którym biorą udział strony oraz mediator. Koszty są też zapisane w umowie o mediację. Ta kwota będzie ustalona z góry, jeżeli na mediacje skierował sąd.

Stawka mediatora jest zawsze uzależniona od ilości i długości spotkań. Wyjątkiem są sprawy majątkowe, gdzie wynagrodzenie mediatora będzie wynosić określoną procentową wartość majątku. Ponadto koszt mediacji może obejmować wydatki mediatora poniesione w związku z mediacjami, jak np. koszty dojazdu.

Podsumowanie

Mediacje gospodarcze to najbardziej efektywna i komfortowa metoda rozwiązywania sporów na gruncie biznesowym i zawodowym. W porównaniu z postępowaniem sądowym, mediacje są o wiele szybsze, mniej kosztowne, a także bardziej komfortowe i mniej formalne. W przypadku mediacji gospodarczych to Ty decydujesz o ich przebiegu i wypracowanych rezultatach.