Mediacje w sprawach cywilnych to najbardziej komfortowy sposób na rozwiązywanie sporów. Umożliwiają samodzielne wypracowanie porozumienia, w neutralnej i luźniejszej atmosferze niż w przypadku rozprawy sądowej. Jakie są korzyści z mediacji cywilnych i w jakich sprawach można z nich skorzystać?

Mediacje w sprawach cywilnych: w jakich przypadkach?

Mediacje w sprawach cywilnych mogą być prowadzone zawsze, gdy możliwa jest ugoda. Oznacza to, że wynik postępowania może zależeć od woli stron. Mediacja w sprawach cywilnych jest stosowana jest w takich przypadkach, jak:

  • sprawy spadkowe,
  • sprawy o zapłatę,
  • sprawy dotyczące podziału wspólnego majątku,
  • spory dotyczące zniesienia współwłasności,
  • sprawy dotyczące zaspokojenia potrzeb rodziny lub rozstrzygające o istotnych sprawach rodziny,
  • alimenty,
  • sprawy dotyczące należności wynikających ze stosunku pracy,
  • sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z dziećmi.